Coordinators

Gujarat

Nareshkumar 09978178388

Nareshji 9978178388

Delhi

Arun Suri

09868279101

Kolkata

Sumantra Mahata 09932660751

Mr.Sourav Raj 9830360113

 

Mumbai

Amit Kamble 9322188701,

Santosh Jadhav 9819516605

Pune

Ravindra Khapare 09822175516

Mr.Ravi Khapare 9325788704

Kolhapur

Ranjana Tikekar

09405088530

 

All india coordinator

Adv.Ankush Verma

9034012620

Banglore

Mr.Prakash Yadav 9945777553,

8660520056

Nagpur City

Mr.Madhav Gaurihar 7719937299

 

Maharashtra

Mrs.Ranjana Tikekar 9403046570