Coordinators

Gujarat

Nareshkumar 9322188701

Nareshji 9322188701

Delhi

Arun Suri

9322188701

Kolkata

Sumantra Mahata 9322188701

Mr.Sourav Raj 9322188701

 

Mumbai

Amit Kamble 9322188701,

Santosh Jadhav 9322188701

Pune

Ravindra Khapare 9322188701

Mr.Ravi Khapare 9322188701

Kolhapur

Ranjana Tikekar

9322188701

 

All india coordinator

Adv.Ankush Verma

9322188701

Banglore

Mr.Prakash Yadav 9322188701,

9322188701

Nagpur City

Mr.Madhav Gaurihar 9322188701

 

Maharashtra

Mrs.Ranjana Tikekar 9322188701